Plyn od První Moravské

BUĎTE CHYTŘÍ A NEPLAŤTE VÍC, NEŽ MUSÍTE

Věděli jste, že ze v cenách energií jsou díky velké konkurenci největší rozdíly právě u plynu? Změnou dodavatele přitom můžete ušetřit až několik tisíc korun ročně. Vyzkoušejte, jaké to je s První Moravskou. Nabízíme smlouvu na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou.

 

Z ČEHO SE SKLÁDÁ CENA PLYNU?

Ruku na srdce – kolikrát se vám podařilo detailně si prostudovat vyúčtování za plyn? Jenže komu by se chtělo luštit tu nepřehlednou oázu čísel. Obecně je dobré vědět, že cena energií je složena ze 2 částí – regulované a neregulované. Regulovanou část ceny tvoří poplatky za distribuci a s tím spojené služby a i kdybyste chtěli, nijak ji neovlivníte, protože její výši stanovuje Energetický regulační úřad na celý kalendářní rok. Teď ale zbystřete – mnohem zajímavější je pohled na část neregulovanou, která zahrnuje cenu za každou spotřebovanou MWh a stálý měsíční poplatek pro vašeho dodavatele. Právě odsud může koukat až několikatisícová roční úspora. Mnohdy nekřesťansky vysoké fixní složky, ze kterých velcí hráči na trhu platí rozsáhlé marketingové kampaně, si u nás totiž odpouštíme. Tak co myslíte? Přišel čas na to začít za plyn šetřit?

 

                                CENÍKY PLYNU

 

RWE GasNet


Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce GasNet s.r.o. - FRESH 2022

 Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce GasNet s.r.o. - ENERGIE PLYN září 21 platný od: 13.9.2021
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce GasNet s.r.o. - STANDARD
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce GasNet s.r.o. - COMFORT - 2021
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce GasNet s.r.o. - FRESH 
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce GasNet s.r.o. - COMFORT - 2020

 

 

EG.D, a.s. 
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce EG.D, a.s. - FRESH 2022

Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce EG.D, a.s. - ENERGIE PLYN září 21 platný od: 13.9.2021
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce EG.D, a.s. - STANDARD
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce EG.D, a.s. - COMFORT - 2021
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce EG.D, a.s. - FRESH
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce E.ON, a.s. - COMFORT - 2020

 

 

Pražská plynárenská Distribuce
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - FRESH

Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - ENERGIE PLYN září 21 platný od: 13.9.2021
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - STANDARD
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - COMFORT - 2021
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - FRESH
 Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - COMFORT - 2020

 

 

 

 

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění najdete na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu

Číslo Licence První Moravské Plynární na obchod s plynem: 241834996

˃˃ CHCI PLYN Z MORAVY ˂˂​