Plyn od První Moravské

UKONČENÍ ČINNOSTI !

Vážený klienti

s politováním vám musíme oznámit, že vzhledem k situaci na energetickém trhu, nejvyšším cenám energií v historii a hlavně dalšímu nepředvídatelnému vývoji situace, jsme byli donuceni k dnešnímu dni 9. 3. 2022 ukončit naši činnost jako dodavatele energií (zemního plynu a elektrické energie). 

Situace na energetickém trhu je nyní naprosto bezprecedentní a nepřehledná, takže nejsme schopni v této době zajistit naše další přetrvání na tomto trhu. 

V oboru energií podnikáme 13 let a domnívali jsme se, že jsme připraveni na cokoliv, ale kombinaci předchozího tristního stavu trhu s energiemi a přímého konfliktu s Ruskem s návazností na jeho dodávky (ne-dodávky) energií do Evropy nemohl nikdo předvídat a právě tato situace nám zlomila vaz.

Tato skutečnost nás velice mrzí a budeme se snažit vám doporučit či najít jiného stabilního dodavatele, který by vám mohl zrychleně pomoci od dodavatele poslední instance. 

O dodávku energií se nebojte. Elektřina a plyn vám budou na přechodnou dobu automaticky dodávány prostřednictvím dodavatele poslední instance (DPI). 

 

KONTAKTY NA DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE - ELEKTŘINA

Dodavatel poslední instance - TZB-info

E.ON Česká republika, s.r.o.

Telefon: 800 773 322

www.eon.cz

Pražská energetika, a.s.

Telefon: 800 550 055

www.pre.cz

ČEZ Prodej, a.s.

Telefon: 800 810 820

www.cez.cz

KONTAKTY NA DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE - PLYN

Dodavatel poslední instance - TZB-info

E.ON Česká republika, s.r.o.

Telefon: 800 773 322

www.eon.cz

Pražská plynárenská, a.s.

Telefon: 800 134 134

www.ppas.cz

Innogy Česká republika a.s.

Telefon: 800 113 355

www.innogy.cz

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a zemním plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a zemní plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. DPI je povinný dodávat Vám komoditu ve smluveném rozsahu do doby, než si zvolíte nového dodavatele, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne ztráty způsobilosti dodavatele, dodávat Vám elektřinu a/nebo zemní plyn.

 

Do kdy musím platit zálohy za dodávky elektřiny/ plynu?

S ohledem, že budeme zákazníkům dodávat i v průběhu měsíce března je nutné mít na tento měsíc uhrazené předepsané zálohy pro v plné výši. Tyto budou řádně vyúčtovány v konečné faktuře poté, co obdržíme fakturační data od příslušných provozovatelů distribučních soustav.

 

Platil jsem Vám platby formou SIPO, je třeba rušit SIPO platby?

Odhlášení ze SIPO zajistíme ve spolupráci s Českou Poštu. SIPO není třeba tedy rušit. V následujícím měsíci dubnu se tak zálohy od naší společnosti na SIPO lístku už neobjeví.

 

Musím uhradit případný nedoplatek na konečné faktuře?

Ano, nedoplatek po konečném vyúčtování z naší strany je zákazník povinen doplatit, a to z toho důvodu, že představuje rozdíl mezi zaplacenými zálohami a skutečným odběrem komodity. V opačném případě by šlo o bezdůvodné obohacení.

 

Co se stane, pokud neuzavřu novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem?

V případě, pokud neuzavřete novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem ve lhůtě do 6ti měsíců ode dne zahájení dodávky v režimu DPI, můžete se ocitnout v režimu neoprávněného odběru.

 

Hrozí mi v souvislosti s ukončením dodávkové smlouvy s Vaší společností nějaké sankce?

Nikoliv. S přechodem k novému dodavateli nebude naše společnost spojovat žádné sankce.

 

Co když mám s Vámi uzavřenou dodávkovou smlouvu, ale zatím od Vás neodebírám?

V takovém případě doporučujeme kontaktovat vašeho stávajícího dodavatele o potvrzení platnosti vaší dodávkové smlouvy. Pokud naše společnost dosud nezahájila dodávku do vašich odběrných míst, je třeba si zajistit pro odběrná místa jiného dodavatele.

 

Z ČEHO SE SKLÁDÁ CENA PLYNU?

Ruku na srdce – kolikrát se vám podařilo detailně si prostudovat vyúčtování za plyn? Jenže komu by se chtělo luštit tu nepřehlednou oázu čísel. Obecně je dobré vědět, že cena energií je složena ze 2 částí – regulované a neregulované. Regulovanou část ceny tvoří poplatky za distribuci a s tím spojené služby a i kdybyste chtěli, nijak ji neovlivníte, protože její výši stanovuje Energetický regulační úřad na celý kalendářní rok. Teď ale zbystřete – mnohem zajímavější je pohled na část neregulovanou, která zahrnuje cenu za každou spotřebovanou MWh a stálý měsíční poplatek pro vašeho dodavatele. Právě odsud může koukat až několikatisícová roční úspora. Mnohdy nekřesťansky vysoké fixní složky, ze kterých velcí hráči na trhu platí rozsáhlé marketingové kampaně, si u nás totiž odpouštíme. Tak co myslíte? Přišel čas na to začít za plyn šetřit?

 

                                CENÍKY PLYNU

 

RWE GasNet


Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce GasNet s.r.o. - FRESH 2022

 Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce GasNet s.r.o. - ENERGIE PLYN září 21 platný od: 13.9.2021
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce GasNet s.r.o. - STANDARD
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce GasNet s.r.o. - COMFORT - 2021
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce GasNet s.r.o. - FRESH 
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce GasNet s.r.o. - COMFORT - 2020

 

 

EG.D, a.s. 
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce EG.D, a.s. - FRESH 2022

Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce EG.D, a.s. - ENERGIE PLYN září 21 platný od: 13.9.2021
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce EG.D, a.s. - STANDARD
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce EG.D, a.s. - COMFORT - 2021
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce EG.D, a.s. - FRESH
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce E.ON, a.s. - COMFORT - 2020

 

 

Pražská plynárenská Distribuce
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - FRESH

Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - ENERGIE PLYN září 21 platný od: 13.9.2021
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - STANDARD
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - COMFORT - 2021
Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - FRESH
 Ceník plynu domácnost/podnikatel distribuce Pražská plynárenská Distribuce, a.s. - COMFORT - 2020

 

 

 

 

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění najdete na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu

Číslo Licence První Moravské Plynární na obchod s plynem: 241834996

˃˃ CHCI PLYN Z MORAVY ˂˂​