Elektřina od První Moravské

UKONČENÍ ČINOSTI !

Vážený klienti

s politováním vám musíme oznámit, že vzhledem k situaci na energetickém trhu, nejvyšším cenám energií v historii a hlavně dalšímu nepředvídatelnému vývoji situace, jsme byli donuceni k dnešnímu dni 9. 3. 2022 ukončit naši činnost jako dodavatele energií (zemního plynu a elektrické energie). 

Situace na energetickém trhu je nyní naprosto bezprecedentní a nepřehledná, takže nejsme schopni v této době zajistit naše další přetrvání na tomto trhu. 

V oboru energií podnikáme 13 let a domnívali jsme se, že jsme připraveni na cokoliv, ale kombinaci předchozího tristního stavu trhu s energiemi a přímého konfliktu s Ruskem s návazností na jeho dodávky (ne-dodávky) energií do Evropy nemohl nikdo předvídat a právě tato situace nám zlomila vaz.

Tato skutečnost nás velice mrzí a budeme se snažit vám doporučit či najít jiného stabilního dodavatele, který by vám mohl zrychleně pomoci od dodavatele poslední instance. 

O dodávku energií se nebojte. Elektřina a plyn vám budou na přechodnou dobu automaticky dodávány prostřednictvím dodavatele poslední instance (DPI). 

KONTAKTY NA DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE - ELEKTŘINA

Dodavatel poslední instance - TZB-info

E.ON Česká republika, s.r.o.

Telefon: 800 773 322

www.eon.cz

Pražská energetika, a.s.

Telefon: 800 550 055

www.pre.cz

ČEZ Prodej, a.s.

Telefon: 800 810 820

www.cez.cz

KONTAKTY NA DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE - PLYN

Dodavatel poslední instance - TZB-info

E.ON Česká republika, s.r.o.

Telefon: 800 773 322

www.eon.cz

Pražská plynárenská, a.s.

Telefon: 800 134 134

www.ppas.cz

Innogy Česká republika a.s.

Telefon: 800 113 355

www.innogy.cz

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a zemním plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a zemní plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. DPI je povinný dodávat Vám komoditu ve smluveném rozsahu do doby, než si zvolíte nového dodavatele, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne ztráty způsobilosti dodavatele, dodávat Vám elektřinu a/nebo zemní plyn.

 

Do kdy musím platit zálohy za dodávky elektřiny/ plynu?

S ohledem, že budeme zákazníkům dodávat i v průběhu měsíce března je nutné mít na tento měsíc uhrazené předepsané zálohy pro v plné výši. Tyto budou řádně vyúčtovány v konečné faktuře poté, co obdržíme fakturační data od příslušných provozovatelů distribučních soustav.

 

Platil jsem Vám platby formou SIPO, je třeba rušit SIPO platby?

Odhlášení ze SIPO zajistíme ve spolupráci s Českou Poštu. SIPO není třeba tedy rušit. V následujícím měsíci dubnu se tak zálohy od naší společnosti na SIPO lístku už neobjeví.

 

Musím uhradit případný nedoplatek na konečné faktuře?

Ano, nedoplatek po konečném vyúčtování z naší strany je zákazník povinen doplatit, a to z toho důvodu, že představuje rozdíl mezi zaplacenými zálohami a skutečným odběrem komodity. V opačném případě by šlo o bezdůvodné obohacení.

 

Co se stane, pokud neuzavřu novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem?

V případě, pokud neuzavřete novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem ve lhůtě do 6ti měsíců ode dne zahájení dodávky v režimu DPI, můžete se ocitnout v režimu neoprávněného odběru.

 

Hrozí mi v souvislosti s ukončením dodávkové smlouvy s Vaší společností nějaké sankce?

Nikoliv. S přechodem k novému dodavateli nebude naše společnost spojovat žádné sankce.

 

Co když mám s Vámi uzavřenou dodávkovou smlouvu, ale zatím od Vás neodebírám?

V takovém případě doporučujeme kontaktovat vašeho stávajícího dodavatele o potvrzení platnosti vaší dodávkové smlouvy. Pokud naše společnost dosud nezahájila dodávku do vašich odběrných míst, je třeba si zajistit pro odběrná místa jiného dodavatele.

 

Z ČEHO SE SKLÁDÁ CENA ELEKTŘINY?

Ptáte se, proč se cena za spotřebovanou elektřinu a finální částka, kterou vidíme v ročním vyúčtování, tak liší? Stejně jako je tomu u plynu, tvoří konečnou cenu elektřiny dvě základní složky. Regulovaná část ceny zahrnuje poplatek za distribuci, rezervovaný příkon a systémové služby. Dále pak příspěvek na obnovitelné zdroje a poplatek operátorovi trhu. S regulovanou částí ceny nezbývá než se smířit. S čím se ale smířit nemusíte, je složka neregulovaná. Ta se skládá z ceny za skutečně odebranou elektřinu a fixního poplatku za správu odběrného místa. Tady už se ale mějte na pozoru – výši těchto poplatků můžete ovlivnit sami výběrem správného dodavatele energií. Neplaťte astronomické částky velkým korporacím a připojte se na elektřinu z Moravy. Změny dodavatele se přitom bát nemusíte – vše zajistíme za vás zcela ZDARMA. Budete s námi šetřit?

 

                         CENÍKY ELEKTŘINY

 

 

ČEZ Distribuce

 

Ceník elektřiny domácnost ČEZ Distribuce - FRESH 2022
Ceník elektřiny podnikatel ČEZ Distribuce - FRESH 2022

Ceník elektřiny domácnost ČEZ Distribuce - COMFORT 2022

Ceník elektřiny domácnost ČEZ Distribuce - COMFORT září 21- platný od: 13.9.2021
Ceník elektřiny domácnost ČEZ Distribuce - STANDARD 
Ceník elektřiny podnikatel ČEZ Distribuce - COMFORT září 21- platný od: 13.9.2021
Ceník elektřiny podnikatel ČEZ Distribuce - STANDARD
Ceník elektřiny domácnost ČEZ Distribuce - COMFORT - platny od: 7.7.2021
Ceník elektřiny podnikatel ČEZ Distribuce - COMFORT - platny od: 7.7.2021
Ceník elektřiny domácnost ČEZ Distribuce - CLEVER - platny od: 7.7.2021
Ceník elektřiny podnikatel ČEZ Distribuce - CLEVER - platny od: 7.7.2021
Ceník elektřiny domácnost ČEZ Distribuce - OPTIMAL S- platny od: 7.7.2021
Ceník elektřiny podnikatel ČEZ Distribuce - OPTIMAL S- platny od: 7.7.2021  
Ceník elektřiny domácnost ČEZ Distribuce - FRESH
Ceník elektřiny podnikatel ČEZ Distribuce - FRESH
Ceník elektřiny domácnost ČEZ Distribuce - COMFORT - 2021
Ceník elektřiny podnikatel ČEZ Distribuce - COMFORT - 2020
Ceník elektřiny podnikatel ČEZ Distribuce - COMFORT - 2021
Ceník elektřiny domácnost ČEZ Distribuce - COMFORT - 2020 

 

 

 

EG.D Distribuce

Ceník elektřiny domácnost EG.D Distribuce - FRESH 2022 
Ceník elektřiny podnikatel EG.D Distribuce - FRESH 2022

Ceník elektřiny domácnost EG.D Distribuce - COMFORT 2022 

Ceník elektřiny domácnost EG.D Distribuce - COMFORT září - platny od: 13.9.2021 
Ceník elektřiny domácnost EG.D Distribuce - STANDARD  
Ceník elektřiny podnikatel EG.D Distribuce - COMFORT září - platny od: 13.9.2021 
Ceník elektřiny podnikatel EG.D Distribuce - STANDARD
Ceník elektřiny domácnost EG.D Distribuce - COMFORT - platny od: 7.7.2021 
Ceník elektřiny podnikatel EG.D Distribuce - COMFORT - platny od: 7.7.2021 
Ceník elektřiny domácnost EG.D Distribuce - CLEVER - platny od: 7.7.2021
Ceník elektřiny podnikatel EG.D Distribuce - CLEVER - platny od: 7.7.2021
Ceník elektřiny domacnost EG.D Distribuce - OTIMAL S - platny od: 7.7.2021
Ceník elektřiny podnikatel EG.D Distribuce - OTIMAL S - platny od: 7.7.2021
Ceník elektřiny domácnost EG.D Distribuce - FRESH 
Ceník elektřiny podnikatel EG.D Distribuce - FRESH
Ceník elektřiny domácnost EG.D Distribuce - COMFORT - 2021
Ceník elektřiny podnikatel EG.D Distribuce - COMFORT - 2021
Ceník elektřiny domácnost E.ON Distribuce - COMFORT - 2020
Ceník elektřiny podnikatel E.ON Distribuce - COMFORT - 2020

 

 

PRE Distribuce

Ceník elektřiny domácnost PRE Distribuce - FRESH 2022 
Ceník elektřiny podnikatel PRE Distribuce - FRESH 2022

Ceník elektřiny domácnost PRE Distribuce - COMFORT září - platny od: 13.9.2021
Ceník elektřiny domácnost PRE Distribuce - STANDARD
Ceník elektřiny podnikatel PRE Distribuce - COMFORT září - platny od: 13.9.2021 
Ceník elektřiny podnikatel PRE Distribuce - STANDARD
Ceník elektřiny domácnost PRE Distribuce - COMFORT - platny od: 7.7.2021 
Ceník elektřiny podnikatel PRE Distribuce - COMFORT - platny od: 7.7.2021 
Ceník elektřiny domácnost PRE Distribuce - CLEVER- platny od: 7.7.2021 
Ceník elektřiny podnikatel PRE Distribuce - CLEVER - platny od: 7.7.2021 
Ceník elektřiny domacnost PRE Distribuce - OPTIMAL S - platny od: 7.7.2021
Ceník elektřiny podnikatel PRE Distribuce - OPTIMAL S - platny od: 7.7.2021
Ceník elektřiny domácnost PRE Distribuce - FRESH 
Ceník elektřiny podnikatel PRE Distribuce - FRESH
Ceník elektřiny domácnost PRE Distribuce - COMFORT - 2021 
Ceník elektřiny podnikatel PRE Distribuce - COMFORT - 2021
Ceník elektřiny domácnost PRE Distribuce - COMFORT - 2020 
Ceník elektřiny podnikatel PRE Distribuce - COMFORT - 2020

 

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění najdete na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu

Číslo Licence První Moravské Plynární na obchod s elektřinou: 141834997

˃˃ CHCI ELEKTŘINU Z MORAVY ˂˂​